ประชุมออนไลน์

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านด้วยระบบออนไลน์ ดีอย่างไร?

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านด้วยระบบออนไลน์ หรือ E-meeting&E-voting จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกบ้านในยุคปัจจุบันที่อะไร ๆ ก็ทำผ่านออนไลน์กันหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่สร้างความกังวลใจกับผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ไม่น้อย ในการนั่งประชุมรวมกันเป็นจำนวนมาก ในระยะเวลากว่า 3-6 ชั่วโมง เพื่อหารือปัญหาภายในชุมชน เนื่องจากนิติบุคคลมีประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ต้องการหาข้อสรุปผ่านที่ประชุมเพื่อเร่งดำเนินการต่อไป

กรมที่ดินประกาศรับรองการจัดประชุมออนไลน์

ประเด็นเหล่านี้หน่วยงานรัฐอย่างกรมที่ดินก็ทราบปัญหาการจัดประชุมใหญ่ของนิติบุคคลคอนโดและหมู่บ้านที่ไม่สามารถจัดประชุมที่เห็นหน้ากันแบบเดิมได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงน่าเป็นห่วง

กรมที่ดินจึงได้ออกประกาศแนะนำให้นิติบุคคลคอนโดและหมู่บ้านสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดได้ คลิกดูประกาศจากกรมที่ดินได้ที่นี่ https://www.dol.go.th/check/pdf/0517.3V875.pdf

เมื่อกรมที่ดินเองมีมาตรการรองรับและอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาตอบโจทย์การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลคอนโดและหมู่บ้านแล้ว ถือเป็นยืนยันการปลดล็อคอีกทางหนึ่งให้กับนิติบุคคลว่า กรมที่ดินรับรองการจัด ประชุมคอนโดและหมู่บ้านด้วยระบบออนไลน์ รวมถึงเป็นการประชุมที่มีผลทางกฎหมายทุกประการเช่นเดียวกันกับการประชุมแบบเดิม

LIVLY Meet ระบบการประชุมและลงคะแนนเสียงออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคอนโดและหมู่บ้าน ที่เป็นไปตามกฎหมาย

LIVLY Platform แพลตฟอร์มบริหารจัดการที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคอนโดและหมู่บ้านโดยมีฟีเจอร์ระบบประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LIVLY Meet สำหรับการประชุมนิติบุคคลคอนโดและหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย

LIVLY Meet ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่ามีมาตรฐานการประชุมในเรื่องทั่วไปเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.etda.or.th/th/Our-Service/e-meeting/announce.aspx

ETDA Logo

ดังนั้นการจัดประชุมคอนโดและหมู่บ้านด้วยระบบการประชุมและลงคะแนนเสียง LIVLY Meet เป็นการจัดประชุมที่มีผลทางกฎหมายและสามารถใช้ยื่นต่อกรมที่ดินได้อย่างถูกต้องทุกประการ อีกทั้งช่วยตอบโจทย์การทำงานของนิติบุคคล และรองรับความต้องการในยุคดิจิทัลที่ช่วยให้ลูกบ้านใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

LIVLY Meet เข้ามาแก้ปัญหาการจัดประชุมใหญ่สามัญนิติบุคคลคอนโดและหมู่บ้าน

ปัญหาการจัดประชุมสามัญประจำปีของนิติบุคคลคอนโดและหมู่บ้านจะหมดไปด้วยการประชุมและลงคะแนนเสียงออนไลน์ผ่านระบบ LIVLY Meet

 

ความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : ลูกบ้านนั่งประชุมรวมกันจำนวนมากเป็นระยะเวลานานกว่า 3-6 ชั่วโมง

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : การประชุมออนไลน์ทำให้ลูกบ้านสามารถประชุมจากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องนั่งประชุมแบบเห็นหน้ากันอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 อีกด้วย

 

องค์ประชุมไม่ครบ ไม่สามารถเปิดประชุมได้ตามกฎหมาย

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : ลูกบ้านไม่ได้อยู่ที่โครงการ หรือติดธุระในวันประชุมทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : ลูกบ้านสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากทุกที่ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาประชุมที่โครงการ จะนั่งประชุมไปด้วยทานข้าวไปด้วยแบบชิลๆก็ได้

 

เสียเวลารวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเก็บใบลงคะแนนเสียงจากลูกบ้านเพื่อคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ละห้องจนกว่าจะครบทุกห้อง หลังจากนั้นต้องแปลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์เพื่อสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : เมื่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลกดปุ่มปิดวาระแล้วระบบจะคำนวณคะแนนเสียงตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์แบบเรียลไทม์และทราบผลของวาระนั้นๆทันที

 

การประชุมยืดเยื้อ ไม่สามารถบริหารจัดการได้

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : ในการประชุมแต่ละครั้งย่อมเกิดข้อขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันจากผู้เข้าร่วมประชุม นำมาสู่การเผชิญหน้ากันของแต่ละฝ่าย ซึ่งทำให้บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความตึงเครียด

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : ระบบการประชุมออกแบบให้ผู้จัดการประชุม (Host)  สามารถบริหารจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบยกมือ Raise Hand เพื่อลดการเผชิญหน้าจากทุกฝ่าย

 

สถานที่การจัดประชุมไม่เอื้ออำนวย

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : นิติบุคคลอาคารชุดจำนวนไม่น้อยที่จัดประชุมใหญ่บริเวณลานจอดรถของอาคาร โดยที่เจ้าของร่วมนั่งประชุมร้อนๆ และบรรยากาศไม่ถ่ายเท

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : ลูกบ้านสามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่บ้าน เดินห้าง หรือขณะเดินทางบนรถ โดยที่ลูกบ้านไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่โครงการ ทำให้สถานที่การจัดประชุมไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป

รู้หรือไม่ คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่หลักพันยูนิตต้องเตรียมสถานที่การจัดประชุมเพื่อรองรับเจ้าของร่วมจำนวนมาก โดยบางโครงการเลือกที่จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

 

ลูกบ้านอยากแสดงความเห็นแต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : กรณีลูกบ้านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม จะต้องทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ และส่งเอกสารให้กับนิติบุคคลที่โครงการ โดยที่ขั้นตอนการมอบฉันทะยุ่งยาก และไม่มีระบบติดตามสถานะการมอบฉันทะ

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : ระบบรองรับการมอบฉันทะออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านมอบฉันทะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพื่อรักษาสิทธิลูกบ้านที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม แต่อยากแสดงความเห็น พร้อมด้วยระบบติดตามการมอบฉันทะแบบเรียลไทม์ ที่ทราบสถานะการมอบฉันทะทันทีเมื่อผู้รับมอบฉันทะดำเนินการเสร็จสิ้น

 

ไม่มีวิดีโอบันทึกการประชุม

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : ในการจัดประชุมแต่ละครั้งไม่มีวิดีโอบันทึกการประชุม

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : ระบบบันทึกการประชุมแบบอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาการประชุม

 

ประชุมแต่ละครั้งใช้กระดาษจำนวนมาก

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : การจัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และใบลงคะแนนเสียงตามจำนวนยูนิตของแต่ละโครงการ

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : การจัดทำหนังสือเชิญประชุมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม LIVLY Meet ซึ่งลูกบ้านสามารถตอบรับง่ายๆผ่านมือถือ การจัดทำไฟล์เอกสารประกอบการประชุมให้ลูกบ้านสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ผ่านระบบ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษ ภายใต้แนวคิด Paperless เพื่อลดภาวะโลกร้อน

 

เสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมโดยไม่จำเป็น

ประชุมคอนโดและหมู่บ้านแบบเดิม : ค่าสถานที่ ค่าพนักงานช่วยลงทะเบียน ค่าอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารรับรอง  ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องเขียน ค่ากระดาษ  ฯลฯ

ประชุมออนไลน์ LIVLY Meet : การประชุมออนไลน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการจัดประชุมแบบเดิมๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ และทำให้ลูกบ้านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

รู้หรือไม่ การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ทั้งค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บเล่ม มีค่าใช้จ่ายประมาณชุดละ 100 บาท ดังนั้นหากโครงการของท่านมีจำนวน 500 ยูนิตจะมีค่าใช้จ่ายจากการทำเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด 100 x 500 = 50,000 บาท !

” จะดีกว่าไหมถ้านิติบุคคลสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ ไปใช้ในส่วนที่จำเป็นจริงๆ “

LIVLY Meet_Main

การจัดประชุมคอนโดและหมู่บ้านด้วยระบบ LIVLY Meet  ทำให้การประชุมในที่พักอาศัยจะกลายเป็นเรื่องง่าย

จะดีกว่าไหม? ถ้าการจัดประชุมในแต่ละครั้งสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านเข้าถึงการประชุมได้ง่ายขึ้น ทำให้การประชุมคอนโดและหมู่บ้านกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว ไม่ต่างอะไรกับการ Conference Call ตอนช่วง Work From Home โดยไม่จำเป็นต้องให้ออแกไนเซอร์มาจัดประชุมให้ยุ่งยาก 

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์ผ่านการจัด ประชุมคอนโดและหมู่บ้านด้วยระบบออนไลน์ (E-meeting&E-voting) จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจัดประชุมแบบเดิมๆ ด้วยงบที่เบากว่า เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแต่ละครั้งก็คือเงินส่วนกลางของลูกบ้าน

LIVLY Meet ยังครอบคลุมการจัดประชุมคอนโดและหมู่บ้านตั้งแต่ต้นจนจบครบในที่เดียว ที่สำคัญยังช่วยลดระยะห่างทางสังคมแบบปลอดภัยไร้โควิดอีกด้วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ให้เราได้ช่วยให้การใช้ชีวิตในที่พักอาศัยของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
LIVLY Smart Living Platform
” Fulfill the meaning of your living life “

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *